פריט מציאון כונן קשיח מציאון למחשב נייד HGST Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 500GB 5400RPM

M32167

Best Price: 160.00 from 2018 07 29, 2018 07 31, 2018 07 28

Stockist Catalogue Product Name Price  
2018 07 29 פריט מציאון כונן קשיח מציאון למחשב נייד HGST Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 500GB 5400RPM 160.00 Visit Store
2018 07 31 פריט מציאון כונן קשיח מציאון למחשב נייד HGST Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 500GB 5400RPM 160.00 Visit Store
2018 07 28 פריט מציאון כונן קשיח מציאון למחשב נייד HGST Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 500GB 5400RPM 160.00 Visit Store